Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Gizałkach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody lub odprowadzania ścieków w ramach postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Dąbrowska
 • opublikował: Joanna Mitula
  data publikacji: 2020-09-03 12:41

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci

Metryka

 • opublikował: Joanna Mitula
  data publikacji: 2020-07-16 13:48

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Dąbrowska
 • opublikował: Joanna Mitula
  data publikacji: 2020-09-03 11:40

Wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego (i/lub) kanalizacyjnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Dąbrowska
 • opublikował: Joanna Mitula
  data publikacji: 2020-09-03 12:46

Zlecenie na wykonanie usługi odpłatnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Dąbrowska
 • opublikował: Joanna Mitula
  data publikacji: 2020-09-03 12:52

Wniosek o rozwiązanie umowy o dostarczanie wody (i/lub) odprowadzanie ścieków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Dąbrowska
 • opublikował: Joanna Mitula
  data publikacji: 2020-09-04 09:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Dąbrowska
 • opublikował: Joanna Mitula
  data publikacji: 2022-04-08 07:14

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda w życiu każdego z nas. Dlatego ważna jest jej ochrona oraz racjonalne zużycie. W tym roku Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem: 

Wody podziemne – 
„czyńmy niewidoczne widocznym”.