Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Gizałkach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Deklaracja dostępności

Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Gizałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Gizałkach.

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-11. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 15 plików PDF nie zawiera warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-31.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Mitula, zk-gizalki@data.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 62 74 11 530. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Gizałkach zlokalizowanego przy ul. Wrzesińskiej 17:

 • wyjście do budynku od strony ul. Wrzesińskiej,
 • budynek posiada parking ogólnodostępny od strony ul. Wrzesińskiej,
 • na parkingu wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • pomieszczenia Zakładu Komunalnego znajdują sie na parterze budynku,
 • brak podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • interesant może przywołać pracownika zakładu Komunalnego za pomocą oznakowanego dzwonka znajdującego się przy wejściu głównym do budynku,
 • toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku brak pętli indukcyjnych.

Metryka

 • opublikował: Joanna Mitula
  data publikacji: 2023-01-31 12:35

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - GUS

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Dąbrowska
 • opublikował: Joanna Mitula
  data publikacji: 2021-03-26 09:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15944
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-26 14:13:45