Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Gizałkach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zmiana stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych oczyszczalni

Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Gizałkach, ul. Wrzesińska 17, 63-308 Gizałki, zgodnie z uchwałą nr XLV/325/2023  Rady Gminy Gizałki, informuje że z dniem 15.03.2023 r. wzrosną stawki opłat za usługi  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków:

·        35,00 zł brutto za opróżnienie i transport 1m3 nieczystości ciekłych, pochodzących ze zbiorników bezodpływowych;

·        120,00 zł brutto za opróżnienie i transport 1m3 nieczystości ciekłych, pochodzących z osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków.

                                                                    

                                                                                  

 

                                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                               /Paweł Dudkowiak/

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Dudkowiak
  • opublikował: Joanna Mitula
    data publikacji: 2023-03-14 06:57

2Q==

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Dudkowiak
  • opublikował: Joanna Mitula
    data publikacji: 2022-12-22 14:52

Odbiór odpadów dostarczonych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych